Davisburg Elementary Home Page
« February 2017 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 

á
á
á

Davisburg Helping Hands

á
á

DAVISBURG PTC Board Members

á2016-2017 School Year

á


Presidentáááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááá Erin Buss áááááááá á á á á á á á á á áá 586-610-3002
Vice-Presidentááááááááááááááááááááááááááááááá Laura Gronzoáááááááááááááá áá áááááá 248-343-6809
Treasureráááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááá Malcolm MacLeaná á áááááá á ááá 248-933-0233
Recording Secretaryáááááááááááááááá áá á Kelly Fellowsáááááááááááááááááááááááá 586-337-3636
Corresponding Secretaryááááááááááááá Erin Sobczynskiáááááááááááá áá á á 586-612-8538
á
PTC Committee Chairs

HHS Family Fun Day áááááááááááááááááááááá Miss Schwartz áááááááááááááááááááá

Homecoming Parade ááááááááááááááááááááá Mrs. LaBrecque áááááááááááááááááááááááááá

Fall Festivaláááááááááááááááááááááááááááááááááá áá Erin Bussááááááááááááááááá ááááááááááá 586-610-3002

Scholastic Book Fairáááááááááááááááááááááá Chanda Valko áááááá á ááá á ááááááá 248-388-0893
áá á áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá á áá Kelly Fellowsáááááááááááááááááááááááá 586-337-3636

Scrips Gift Card Program áááááááááááááá Erin Sobczynskiááááááááááááááááááá 586-612-8538

Pastries for Parents áá ááááááááááá áááááááá Jaclyn Cirinoááááá á ááááá ááááááááááá 248-330-4619
áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá á Marcia Ganskeááááááááááááááá á á á 586-907-5127

Clip N Save Programáááááááááááááááááááááá Melissa Smiertka áááááááá áá áá áá 248-860-9379 áááááááá

Yearbookáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Erin Bussáááááááááááááááááá ááááááááááá 586-610-3002
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá áá Kelly Leddyáááááááááááááááá á áááá á á 248-431-6416

Hospitalityáááááááááááááá áááááááááááá ááááááááá áá Erin Sobczynskiáááááááááááááááááááá 586-612-8538
ááááááááááááááááááááá


School Signááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Andrea Karasek

Directory ááááááá á á á á á á á á á á á á á á áá áá Kristina Costiganáááá áá á áááááááá 248-770-4511


Talent Showááááááááááááááááááááááááááááááááá ááá Kelly Fellowsáááááááááááááááááááááááá 586-337-3636
áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ááááááááááááááááááááááá

Danceáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Jaclyn Cirinoáááááááááááá ááááááááááá 248-330-4619
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Marcia Ganskeáááááá á ááááááááááá 586-907-5127


Farmrai$eráááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Nina Ingraham
áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Laura Gronzoááááá á á á á á á á á áá 248-343-6809 á
áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá


áááááááááááááááááááááááááá

á If you are interested in helping with any events, or have any ideas, questions, concerns, suggestions, please email the PTC at davisburgptc@yahoo.com or follow us on Facebook https://www.facebook.com/groups/davisburgptc/

á
Site Map | Privacy Policy | View "printer-friendly" page | Login   In Japanese  In Korean  En français  Auf Deutsch  In italiano   No português  En español  In Russian  
Site powered by SchoolFusion.com © 2017 - Educational website content management